Wij doen dat wat nodig is!

Professionals

Professionals - HalteZ

HalteZ is een jonge, dynamische en flexibele hulpverleningsorganisatie. De wereld veranderd en wij veranderen mee. Sterker nog, wij willen de verandering een stap voor zijn. Daar is visie, lef en een proactieve houding voor nodig. HalteZ is sinds 2013 actief in Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Zwolle en veel aangrenzende gemeentes. HalteZ biedt ondersteuning aan jongeren en gezinnen. Patiënten, kandidaten of cliënten past niet bij ons. Wij noemen ze “gewoon” menZen.

Wij hebben op individueel- en teamniveau veel kennis en kunde ten aanzien van veel verschillende doelgroepen en methodes. Onze deskundigheid houden wij up-to-date door steeds de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om dat te kunnen bieden wat er nodig is. Onze gedachte hierachter is dat menZen vaak niet gebaat zijn bij één methode, maar verschillende vormen van ondersteuning nodig hebben. Wij willen voorkomen dat menZen naar verschillende hulpverleningsinstanties moeten met verschillend beleid, wachtlijsten en steeds opnieuw kennismaken.

HalteZ heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met menZen die veel verschillende trajecten binnen de hulpverlening hebben doorlopen. MenZen die vaak meerdere (complexe) hulpvragen hebben en gezinnen die vast zitten binnen hun eigen starre ‘niet helpende’ gezinspatronen. De kracht van HalteZ is een weg zoeken om te kunnen aansluiten zodat inzicht wordt gecreëerd en zo een basis wordt gelegd om positieve gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast bieden we regelmatig ondersteuning aan menZen die niet alleen hun leven vorm kunnen geven.

Wij sluiten aan door actief (ambulant) contact aan te gaan en zetten diverse middelen (zoals boksen, hardlopen, kunstvormen, banden plakken) naast gesprekstechnieken in. Wanneer ons doel gedragsverandering is zullen we eerst uitzoeken wat de gedragspatronen van een individu/gezin zijn. Vanuit hier kunnen we patronen doorbreken en veerkracht voor de lange termijn vergroten. Wanneer het doel aansluiten is door een blijvende beperking vraagt dit van ons een andere benadering en wijze van hulpverlening. We richten ons dan veel meer op het proces van acceptatie wat iemand niet kan en ondersteunen hierin. Wij zien de menZen in hun geheel door te luisteren en vragen te stellen om gedrag in perspectief (van het verleden) en context (huidige leefsituatie) te kunnen plaatsen. Om uiteindelijk dat te doen wat nodig is om tot de gewenste veranderingen te komen!!

Waar systemen botsen of financieringsvormen elkaar bijten zit voor ons de uitdaging om daarbinnen met alle betrokkenen de ondersteuning te creëren dat nodig is. Vanuit vertrouwen en een open houding staat HalteZ voor samenwerking en verbinding.

Van ons al team mag jij onze betrokkenheid, passie en bevlogenheid verwachten. Onze denk- en werkwijze is flexibel ingericht zodat wij snel kunnen (door) schakelen. HalteZ heeft daarin nog niet eerder gewerkt met een wachtlijst en zal ook alles in het werk stellen om dit in de toekomst te kunnen blijven zeggen.

Voor wie is HalteZ er nog meer?

Jongeren HalteZ

JONGEREN

Wij geloven in de kracht van de omweg. Wij gaan samen met jou ‘op reis’, om te ontdekken wat jij nodig hebt om verder te gaan.

gezinnen - HalteZ

GEZINNEN

Waar jongeren of hun omgeving tegen ‘problemen’ aanlopen stapelen dingen zich op. De rollen vervagen of de rek is eruit. Wellicht heeft u al eens gehoord van 1 gezin 1 plan. Wij ondersteunen het hele gezin bij de verschillende hulpvragen die er binnen het gezin zijn. Wij nemen uw rol als ouder niet over, maar zorgen dat u weer ouder kunt zijn.

Gemeente

GEMEENTE

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulpverlening en de WMO. Wij hebben met verschillende gemeenten een contract om deze ondersteuning te mogen bieden. Samen werken we aan een betere toekomst voor jongeren en gezinnen die dat nodig hebben.

Professionals - HalteZ

PROFESSIONALS

HalteZ werkt met en voor professionals. Je kunt je bij ons netwerk aansluiten, maar we leren ook graag van jou en andersom. Samen staan we sterker.